Plany regularnego oszczędzania

Regularne inwestowanie pomoże Ci systematycznie i długoterminowo oszczędzać oraz inwestować pieniądze. Polega ono na długofalowym wpłacaniu wcześniej ustalonych kwot w celu osiągnięcia danego celu.

Korzyści:

- żeby rozpocząć nie potrzebujesz dużych kwot,
- fundusze zaufanych Towarzystw o najwyższych stopach wzrostu,
- brak prowizji dla doradcy oraz bezpłatna pomoc,
- bezpieczne fundusze gwarantowane,
- kontrola inwestycji za pomocą interaktywnego portalu,
- możliwość dywersyfikacji portfela na wiele funduszy inwestycyjnych,
- im dłuższy czas inwestowania tym szybciej rośnie kapitał (procent składany).

Plany regularnego oszczędzania