Emerytura

W obecnych czasach w mediach poruszane są dyskusje odnoszące się emerytury wszystkich obywateli. Wielu z nas obawia się, że w przyszłości wypłacanie emerytur będzie wręcz nie możliwe. Jednakże aby móc wypowiadać się na tak ważny ale i trudny temat warto dokładnie zaznajomić się z pojęciem jakim jest emerytura. Kto w Polsce odpowiedzialny jest za jej wypłacanie.

Obecnie system emerytalny w kraju podzielony jest na III filary. Pierwszy z nich to znana nam emerytura pochodząca z Zakładu ubezpieczeń Społecznych. Jak wiadomo każda osoba pracująca na umowę, co miesiąc zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem przeznacza określoną stawkę na swoją przyszłość finansową. Co ważne każdy z nas w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych posiada swoje indywidualne konto i to właśnie na nie przelewane są składki. Na pewno warto było by wiedzieć jak naliczana jest składka naszej emerytury w I filarze. Wysokość co miesięcznej składki obliczana jest poprzez podzielenie sumy wszystkich zwaloryzowanych składek przez liczbę miesięcy jaka statystycznie została nam do końca życia od chwili przejścia na emeryturę. Dlatego też wysokość składki zależna jest od naszych zarobków oraz od naszych przepracowanych lat. Jednakże warto dodać, że osoby nie pracujące na umowę mogą dobrowolnie ubezpieczyć się w ZUS-ie.

Emerytura doradca finansowy

Oprócz wyżej podanego sposoby oszczędzania na emeryturę istnieje również II filar jakim są Otwarte Fundusze emerytalne. Obejmują one każdą osobą,która zaczyna swoją pierwszą pracę zawodową i z związku z czym otrzymała ona umowę. Oprócz tego osoby te muszą być urodzone po 1 stycznia 1969 roku. Wówczas podobnie jak w przypadku składek w I filarze,każdego miesiąca na nasze indywidualne konto w OFE przelewana jest określona stawka. Zgodnie z obowiązującym prawem składka ta wynosi 7,3% wysokości wynagrodzenia brutto. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że w momencie nie podjęcia decyzji o wyborze Otwartego Funduszy emerytalnego wybór ten następuje losowo. Wówczas jednak możemy zostać zapisani do OFE, który jednak nie będzie spełniał naszych wymagań finansowych.

Ostatnim trzecim filarem jest założenie reformy dobrowolnej. Jest obecnie dodatkowe i nie obowiązujące zabezpieczenie finansowe. Pojawia się ono już po przejściu na emeryturę. Dzięki takiej formie zabezpieczenia możliwe jest zapewnienie wyższej emerytury. Formą dobrowolnego zabezpieczenia na życie po zakończeniu pracy może być emerytalne ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym, grupowe ubezpieczenie na życie, czy oszczędności gromadzone i inwestowane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, czy też pracowniczy program emerytalny. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że nie każda osoba na emeryturze będzie chciała zapisać się na dodatkowe ubezpieczenie. W dzisiejszych bowiem czasach coraz częściej mówi się o całkowitej rezygnacji z przymusowych form ubezpieczenia na przyszłość. Wiele osób bowiem uważa, że najlepszym rozwiązaniem jest dobrowolne, ubezpieczenie nie zawsze te pochodzące z wyżej wymienionych filarów.