Sprawdzanie kont bliskich osób zmarłych

Często w sytuacji, gdy umiera ktoś bliski, okazuje się, że nie pozostawiono żadnego testamentu na wypadek nagłego odejścia. Sytuację dodatkowo komplikować może też fakt, że osoba zmarła nie była zamężna oraz nie posiadała dzieci. Nieżyjący rodzice także nie są brani pod uwagę. Osoby zmarłe, prowadzące za życia własną działalność gospodarczą mogą mieć zazwyczaj spore oszczędności, przechowywane na kontach bądź lokatach. W jaki sposób można sprawdzić, jakie środki na koncie zgromadzone miała osoba zmarła i z jakich kredytów korzystała? Rodzeństwo po pogrzebie niejednokrotnie zadaje sobie tego rodzaju pytania.

Takie przypadki dotyczą właściwie wszystkich, którzy nagle stracą osoby najbliższe i jako potencjalni spadkobiercy muszą stanąć przed koniecznością regulowania spraw majątkowych po osobie zmarłej. Jeżeli są powody, dla których nie zostaliśmy wprowadzeni w zagadnienie sytuacji majątkowej zmarłej osoby, pojawią się problemy. Szczególnie dotyczą one regulacji długów, na które może zabraknąć masy spadkowej, jeśli osoba zmarła prowadziła życie ponad stan. Często wtedy szuka się pieniędzy w postaci lokat, albo innych bankowych rachunków. Rola detektywa narzuca się sama, mało kto trzyma pieniądze w gotówce w domowych warunkach.

Sprawdzanie kont bliskich osób zmarłych

Poszukiwanie źródeł należy zacząć od wykonania dokładnej analizy dokumentów zmarłego, wszystkich papierów pozostawionych w miejscu dotychczasowego przebywania. W zasobie dokumentów mogą się znajdować różne umowy oraz aneksy, a także wyciągi z banków, potwierdzenia lokat oraz kredytów. Na trop może nas naprowadzić jakakolwiek korespondencja prowadzona z bankami, zapisy ewidencyjne w razie prowadzenia działalności gospodarczej. Można zatem zidentyfikować banki, tym tropem podążać należy także dalej.

Osoby fizyczne prowadzące firmy korzystają także z kredytów dla przedsiębiorców. Kredyty są w rachunkach bieżących. Pod koniec roku bank ma za obowiązek przesłać potwierdzenie salda rachunku dla sprawozdania finansowego oraz rozliczenia z urzędem skarbowym. Dzięki temu można łatwo odszukać instytucję bankową, gdzie zmarły korzystał z danego kredytu. A skoro był tam kredyt, to może być także lokata oraz szereg innych rachunków.

Jeśli ustalimy typ banku, jesteśmy w połowie drogi do sukcesu. Żeby dowiedzieć się czegokolwiek na temat finansów osoby zmarłej, będziemy musieli przedstawić w banku orzeczenie sądu o tym, że stwierdza się nabycie spadku po zmarłym. Przydadzą się akta poświadczenia dziedziczenia sporządzone u notariusza. Jedynie te dokumenty dają upoważnienie do tego, by dowiedzieć się więcej o lokatach zmarłego i dochodzić roszczenia z tytułów zaciągniętych przez zmarłego kredytów.