O ubezpieczeniach dla firm transportowych

Zasięg, który posiada ubezpieczenie mienia w transporcie zależy od dziedziny prowadzonej działalności. Ubezpieczenie tego typu powinien posiadać każdy przedsiębiorca. Ważne w tym wypadku jest określenie, kto ponosi odpowiedzialność za przewożenie towaru i od jakich osób jego transport jest tak naprawdę zależny. Zawsze, przedsiębiorca transportujący swoje mienie musi posiadaćubezpieczenie cargo – czyli ładunków w transporcie. To ubezpieczenie działa na środki obrotu należące do własności przedsiębiorcy. Jego moc obejmuje także wszelkie maszyny, urządzenia oraz elementy dalsze wchodzące w skład wyposażenia. Wszystkie te części obejmuje ubezpieczenie na wypadek uszkodzeń, zniszczeń i wszelkich strat wskutek zdarzeń losowych, nieprzewidzianych.

O ubezpieczeniach dla firm transportowych

Trzeba pamiętać o tym, że w tym przypadku za zdarzenie losowe nie uznamy jedynie pożaru, powodzi oraz działań innych żywiołów przyrody. Doliczamy do tego grona także wypadki środków transportu, rabunki oraz kradzieże z włamaniami, a także upadki przedmiotów nie należących do osoby ubezpieczającej i nie będących pod jego opieką. Wartość sumy ubezpieczenia w pakiecie, który dedykowany jest małym i średnim firmom Warta Ekstrabiznes Plus może wahać się pomiędzy 10 tysiącami złotych a 150 tysiącami złotych. Sładki wynoszą od 60 do 850 złotych rocznie.

Ten typ ubezpieczenia niezwykle przydaje się w momencie, gdy towary przemieszcza się za pomocą własnego transportu, a także wtedy, gdy zaczyna za niego odpowiadać zawodowy, specjalnie wynajęty przewoźnik. Mimo że za obowiązek przewoźnika uważa się posiadanie ubezpieczenia OC, to polisa działa z ograniczonym zakresem. Będzie obejmowała jedynie szereg szkód powstałych z przewinień przewoźnika. Jeżeli przewoźnik odbierze towary i na samochód w wyniku wichury zwali się drzewo, to nie będzie on musiał ponosić konsekwencji za zniszczenie towarów.

Przydaje się polisa cargo.

Trochę inny typ ubezpieczenia przyda się przedsiębiorcy nie występującemu w roli przewoźnika zawodowego, a przewożącego jedynie mienie nie będące jego własnością. Jeśli zakład napraw decyduje się odebrać od klienta za pomocą własnego transportu maszynę do naprawienia, to musi mieć na względzie konieczność wykupienia ubezpieczenia OC działalności, która zawiera klauzulę dodatkową o treści "szkody w rzeczach znajdują się pod kontrolą, w pieczy lub pod dozorem". Objęte jest ryzyko uszkodzeń oraz zniszczeń w czasie przeprowadzania transportu wraz ze szkodami w czasie załadowywania lub rozładowywania. Ten rodzaj uszkodzeń musi być wynikiem winy przedsiębiorcy odpowiedzialnego za przewóz mienia., np. W sytuacjach, gdy zostanie spowodowana kolizja samochodu lub przy rozładowywaniu maszyna zostanie upuszczona.