Najniższa krajowa w 2015 roku - polskie realia

Płacą minimalną nazywamy ustawowo określoną kwotę stanowiącą wynagrodzenie minimalne, jednolite dla całego kraju, poniżej wartości której nie dopuszcza się opłacania pracownika będącego zatrudnionym w pełnym wymiarze czasowym. To Komisja Trójstronna wyznacza wysokość najniższej krajowej w Polsce. Negocjują z nią związki zawodowe, pracodawcy oraz strona rządowa. Na dzień dzisiejszy, anno domini 2015 płaca minimalna wynosi 1760 złotych brutto. Kiedy odlicza się składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, a także zaliczki na podatek dochodowy, na kontach osób zarabiających w kraju najmniej zostanie 1286,16 złotych netto. Jest to o 50 złotych więcej miesięcznie, aniżeli w roku ubiegłym. W roku 2014 pensja minimalna miała wartość 1680 złotych brutto, czyli netto wychodziło 1237,20 zł.

Podwyższenie płacy podstawowej oznacza także podwyższenie innych świadczeń z nią związanych. Zdecydowanie więcej uda się zarobić tym osobom, które dopiero co wchodzą na teraźniejszy rynek pracy. Ich wypłata przez pierwszy rok zatrudnienia nie może być niższa od 80% wartości pensji podstawowej. W roku 2015 jest to 1400 zł brutto, rok wcześniej wartość wynosiła 1344 zł brutto.

Obecny rok stoi także pod znakiem wzrostu dodatków za pracę w nocy. Od każdej godziny przepracowanej pomiędzy dwudziestą pierwszą a siódmą rano dopłacić trzeba do pensji 20% godzinowej stawki, która wynika z płacy minimalnej. Wzrost płacy podstawowej pokazuje również, że wartość wynagrodzenia wzrośnie także za czas przestoju firmowego. Nie może być niższa od wielkości minimalnej pensji (1750 złotych brutto).

Zwalniani grupowo dostaną wyższe odprawy. Maksimum należy im się równowartość 15 pensji podstawowych. W praktyce wychodzi 26 250 złotych brutto. Do tego trzeba jeszcze dodać, iż na zmianach skorzystają także osoby doświadczające wykorzystywania, mobbingu oraz dyskryminacji w miejscu pracy. Odszkodowanie nie może przekraczać wartości wynagrodzenia minimalnego w Polsce. Dołączmy do tego jeszcze składki na ubezpieczenia zdrowotne. Ich wartość zależy od płacy podstawowej.

Zmiana warunków umowy o pracę, w tym wysokości wynagrodzenia, powinna być potwierdzona na piśmie. Dlatego należy upomnieć się o stosowny dokument, z którego będzie wynikało, że nastąpiła podwyżka wynagrodzenia. Możliwa jest również sytuacja, że pracodawca nie podwyższy wynagrodzenia, a jedynie będzie wypłacać wyrównanie do obowiązującej płacy minimalnej, a to nie jest równoznaczne ze zmianą warunków wynagradzania.